?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甉|癄QEA可编E直电子负载EA-EL 9000 Bpd的应?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="单介l:德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpd采用高性能微处理控制芯片(FPGAQ,实现16位的分L率?德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpdh一Ҏ?.."><meta name="keywords" content="甉|癄QEA可编E直电子负载EA-EL 9000 Bpd的应?> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.qmkeva.live">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a href="/Video/">视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.qmkeva.live/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.qmkeva.live/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.qmkeva.live/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄QEA可编E直电子负载EA-EL 9000 Bpd的应?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q【互联网?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/2/20 11:17:34</span><input type="hidden" id="ID" value="100888971"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄QEA可编E直电子负载EA-EL 9000 Bpd的应用]:单介l:德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpd采用高性能微处理控制芯片(FPGAQ,实现16位的分L率?德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpdh一Ҏ?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 单介l: </p> <p style="text-indent:2em;"> 德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpd采用高性能微处理控制芯片(FPGAQ,实现16位的分L率?德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpdh一Ҏ:即直输入范围可灉|调整。在保证额定功率范围内,可输出高电压或大甉|?</p> <p style="text-indent:2em;"> 详情介绍Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 Bpd概述                                                                                                         </p> <p style="text-indent:2em;"> 德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpd可编E直电子负载可调可~程19?通用电子负蝲pd采用高性能微处理控制芯?FPGA)Q实?6位的分L率。它h一Ҏ:即直输入范围可灉|调整。在保证额定功率范围内,可输出高电压或大甉|。它q配有多功能TFT触摸屏(易于操作菜单l构Q,可执行带默认波Ş的函数管理器Q如Q正弦,ҎLQ梯形LQ斜波,L波)Q记忆库Q报警管理器以及用户配置文档。它?位数的分辨率昄U/I/R/P倹{在0?00%范围内的直流输入E_度很高,且可调,极其h动态特性(30μsQ,无Q何纹波生(FETU性技术)。如要进行外部自动控Ӟ本系列还供有一0-5V/0-10V模拟接口与USB接口。智能化x即用型插槽可适合多种可选接口模块,如CANopen, Ethernet, Profibus, Modbus以及其他。本pd为各U带载测试提供可重复性测试数据,是极其理想的工具。它q适合重型负蝲l的自动化系l应用?</p> <p style="text-indent:2em;"> 功率{、电压和甉| </p> <p style="text-indent:2em;"> 德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpd?...80 V DC?...750 V DC输出电压的多个型P单台机器的输入电高?10A。单个型L功率U别有很多,因此多台装入机柜内可扩展?2 kW(?45)Q从而获得更大的ȝ?</p> <p style="text-indent:2em;"> l构 </p> <p style="text-indent:2em;"> 德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpd可编E直电子负载所有型号都l装在一?9“宽Q?高,460 mmq柜式外壳内,可以很简便地配进不同寸?9“机柜,比如42U。以l成更高的功率。还可将不同的设备安装到机柜pȝQ比如:电子负蝲与电源一Pq样可以l成一个大功率的供?吸收늚pȝ?</p> <p style="text-indent:2em;"> 函数发生器与表格控制 </p> <p style="text-indent:2em;"> 本品还h一ZFPGA的数字函CL发生器。它可控制和q行用户定制的负载配|文档,q生Q意顺序的正u、方形、锯齿Ş以及跌型函数。通过可自qE的4096ҎDQ能实时嵌入到控制电路中Q然后可重现非线性内阻,像甉|或LED灯条中的内阻?</p> <p style="text-indent:2em;"> q程控制 & q接 </p> <p style="text-indent:2em;"> q行q程控制Ӟ可用品后杉K认配|的两个接口卡端口(1x analog, 1x USBQ与一个模拟接口。这些端口还可装上插拔式数字接口模块Q指定插槽)q行扩展。另外,本系列所有型可配有一个三位接口(3 W功率Q见下面描述Q,它ؓ产品提供?x GPIB/IEEEQ?X USB?xAnalog接口?</p> <p style="text-indent:2em;"> 功率降额 </p> <p style="text-indent:2em;"> 德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpd可编E直电子负载品具有热降额功能Q当产品?大功率别下q行旉免过热。环境温度越低,冷却状况好Q负载可吸收的功率就大。功率降额后可持l吸收的功率是在25C室温条g下定义的Qƈ当温度上升时会快速减?</p> <p style="text-indent:2em;"> 甉|试模式 </p> <p style="text-indent:2em;"> 德国EA可编E直电子负载EA-EL 9000 B HPpd可编E直电子负载还有一甉|试模式Q可以通过恒流或恒L甉|试各类甉|。它会显C篏计的试旉与消耗的定w (Ah)。如果用EA Power Controlq行试Q数据会记录在电脑上Q然后以CSV格式导出数据表。后l可在MS Exce或类似工具下q行分析Q甚臌创徏可视化的攄图?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/190220/AD100889022_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工知识之零线断线故障的判断与</a></li><li>· <a href="/text/32/190220/AD100889021_1.html" target="_blank">甉|癄Q学电工必需要会的名?/a></li><li>· <a href="/text/32/190220/AD100889020_1.html" target="_blank">甉|癄Q你了解NPN与PNP型传感器?/a></li><li>· <a href="/text/32/190220/AD100889019_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工常识详?/a></li><li>· <a href="/text/32/190220/AD100889018_1.html" target="_blank">甉|癄Q接地电ȝ原理与测?/a></li><li>· <a href="/text/32/190220/AD100889017_1.html" target="_blank">甉|癄Q基知识|二ơ回路原理图的特?/a></li><li>· <a href="/text/32/190220/AD100889016_1.html" target="_blank">甉|癄Q安全知识|Z么电工作业的时?/a></li><li>· <a href="/text/32/190220/AD100889015_1.html" target="_blank">甉|癄Q原来这才是电工与电气工E师的区</a></li><li>· <a href="/text/32/190220/AD100889014_1.html" target="_blank">甉|癄Q电压电器的分cdl构和原理解</a></li><li>· <a href="/text/32/190220/AD100889013_1.html" target="_blank">甉|癄Q技巧|电工快速排除故障的10?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/190220/AD100889022_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工知识之零线断线</a></li><li>·<a href="/text/32/190220/AD100889021_1.html" target="_blank">甉|癄Q学电工必需要会的名</a></li><li>·<a href="/text/32/190220/AD100889020_1.html" target="_blank">甉|癄Q你了解NPN与PNP型传</a></li><li>·<a href="/text/32/190220/AD100889019_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工常识详?/a></li><li>·<a href="/text/32/190220/AD100889018_1.html" target="_blank">甉|癄Q接地电ȝ原理与测</a></li><li>·<a href="/text/32/190220/AD100889017_1.html" target="_blank">甉|癄Q基知识|二ơ回?/a></li><li>·<a href="/text/32/190220/AD100889016_1.html" target="_blank">甉|癄Q安全知识|Z么电</a></li><li>·<a href="/text/32/190220/AD100889015_1.html" target="_blank">甉|癄Q原来这才是电工与电</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/190220/AD100888971_1.html" target="_blank">甉|癄QEA可编E直电子负</a></li><li>·<a href="/text/32/190220/AD100888923_1.html" target="_blank">甉|癄QATOSA阿托斯电阀</a></li><li>·<a href="/text/32/190220/AD100888893_1.html" target="_blank">甉|癄QMTS׾~位UM?/a></li><li>·<a href="/text/32/190219/AD100888604_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器变比试仪的</a></li><li>·<a href="/text/32/190124/AD100886619_1.html" target="_blank">甉|癄Q哈威HAWE EM及EMP?/a></li><li>·<a href="/text/32/190124/AD100886615_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何判断光栅分光测</a></li><li>·<a href="/text/32/190123/AD100886347_1.html" target="_blank">甉|癄QPARKER柱塞泵PV140</a></li><li>·<a href="/text/32/190123/AD100886344_1.html" target="_blank">甉|癄Q金相切割片的切割原</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.qmkeva.live/Special/2019012401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(417)">5G技?018现状?019展望</a></li><li>· <a href="http://www.qmkeva.live/Special/2019012403/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(416)">家居未来发展构想专题</a></li><li>· <a href="http://www.qmkeva.live/Special/2019012402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(415)">集成电\2018现状?019展望</a></li><li>· <a href="http://www.qmkeva.live/Special/2019011802/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(414)">人工2018现状?019展望</a></li><li>· <a href="http://www.qmkeva.live/Special/2019011803/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(413)">新能?018回望?019展望</a></li><li>· <a href="http://www.qmkeva.live/Special/2019011801/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(412)">2019中国工业互联|^台发展展</a></li><li>· <a href="http://www.qmkeva.live/Special/2019011101/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(411)">2019机器业趋劉K?/a></li><li>· <a href="http://www.qmkeva.live/Special/2019011103/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(410)">物联|?018现状?019展望</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.qmkeva.live">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.qmkeva.live/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.qmkeva.live/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.qmkeva.live/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.qmkeva.live/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.qmkeva.live/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.qmkeva.live/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.qmkeva.live/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.qmkeva.live/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.qmkeva.live/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.qmkeva.live/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <a href="http://www.qmkeva.live/"><span class="STYLE1">Ʒ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>